Conference Payment can be made via Electronic Bank Transfer to :

  • IRACOS Virtual Account Bank Tabungan Negara 9422091417209140102
  • ICOMASEDU FMIPA Virtual Account Bank Tabungan Negara 9422090700000000001